Komunikaty i ogłoszenia

Radosne przedszkole

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Zapraszamy serdecznie wszystkie babcie i wszystkich dziadków naszych przedszkolaków na uroczystości związane z ich świętem. Odbędą się one zgodnie z harmonogramem imprez na rok 2017/2018. Informacje o terminie wraz z godziną uroczystości znajdują się na tablicach informacyjnych poszczególnych grup.

ZAPRASZAMY!!!

Świąteczne Życzenia

Staropolskim obyczajem,

gdy w Wigilię gwiazdka wstaje

Nowy Rok, zaś cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności,

my życzymy  Wam radości,

aby wszystkim się darzyło,

z roku na rok lepiej było.

 

życzą pracownicy i dzieci

przedszkola w Wawrowie


Rozstrzygnięcie konkursu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zwycięzcami ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy zostali:

I miejsce- TAMARA MAZIEC (pszczółki)

II miejsce- MATYLDA NOWAK (motylki)

III miejsce- ŁUKASZ KUBIŃSKI (sowy)

Wszystkie prace są wspaniałe, dlatego wybór tych najpiękniejszych był dla komisji bardzo ciężkim zadaniem. W związku z tym postanowiliśmy wyróżnić dodatkowo prace, które zachwyciły nas pomysłowością, wykorzystaniem ciekawych elementów dekoracyjnych oraz kreatywnością.

Wyróżnienie otrzymują:

ZUZIA KANTOWSKA (biedronki)

ZUZIA BARWIK (biedronki)

MAJA OLBIŃSKA (sowy)

ROMEK CIĄŻYŃSKI (pszczółki)

KAROLINA BRZEZIŃSKA (jeże)

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie rodziców i dzieci. Dzięki Państwa pracy nasze przedszkole wygląda przepięknie. Wszystkie stroiki można zakupić już od piątku 15 grudnia. Pieniążki uzyskane ze sprzedaży przeznaczymy na zakup materiałów edukacyjnych, które uatrakcyjnią pobyt dzieci w naszej placówce 🙂

DZIĘKUJEMY !!!


Drodzy Rodzice !

15 grudnia  o godz: 17.00  w sali wiejskiej w Jastrzebniku  odbędzie  się  Koncert Bożonarodzeniowy, w którym wezmą udział dzieci z grupy „Sów”. Dzieci zaprezentują dwie kolędy ” Gwiazdeczkę” Arki Noego oraz piosenkę świąteczną „Już blisko kolęda” .

Zapraszam wszystkich rodziców wraz z rodzinami na wspólne kolędowanie.


ŚWIĄTECZNY KONKURS DLA DZIECI I ICH RODZICÓW !!!

Konkurs z nagrodami przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z Przedszkola Gminnego w Wawrowie

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko we współpracy z rodzicem stroika bożonarodzeniowego o dowolnej wielkości i kształcie.

Każdy uczestnik konkursu może oddać dowolną ilość prac.

Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze (imię i nazwisko autora pracy, grupa wiekowa)

Prace należy składać u wychowawcy grupy, do której uczęszcza dziecko

w dniach od 11 do 13 grudnia 2017r.

Prace będą oceniane pod kątem oryginalności pomysłu, estetyki wykonania, sposobu wykonania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  14.12.2017r.

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa w konkursie.

Stroiki konkursowe zostaną wystawione na sprzedaż podczas bożonarodzeniowego jarmarku, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup materiałów dydaktycznych i zabawek dla dzieci naszego przedszkola.

Zapraszamy do wspólnej zabawy 🙂

Regulamin konkursu:

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Gminne w Wawrowie
 2. Konkurs organizowany jest na terenie przedszkola i przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Wawrowie i ich rodziców.
 3. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.

Cele konkursu

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

– stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

– kultywowanie tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych,

– umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Harmonogram Konkursu

11.12.2017r. – rozpoczęcie konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych;

13.12.2017r. – zakończenie przyjmowania prac konkursowych

14.12.2017r. – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, ogłoszenie wyników na stronie internetowej przedszkola.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział dziecko uczęszczające do Przedszkola Gminnego w Wawrowie.
 2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko we współpracy z rodzicem stroika bożonarodzeniowego o dowolnej wielkości i kształcie.
 3. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze (imię i nazwisko autora pracy, grupa wiekowa)
 4. Każdy uczestnik konkursu może oddać dowolną ilość prac.
 5. Prace należy składać u wychowawcy grupy wiekowej, do której uczęszcza dziecko.

Ocena prac

 • Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora przedszkola dokona oceny prac i przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 • Prace zostaną ocenione w zakresie:

a) zgodności z tematem,

b) walorów estetycznych,

c) pomysłowości i oryginalności formy,

d) estetyki wykonania,

e) użycia materiałów naturalnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Jury oceni wartość artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie, pomysłowość autora oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim konkursu.
 2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole-grodzisk.pl; tego samego dnia nastąpi oficjalne wręczenie nagród i wyróżnień.
 3. Prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w holu przedszkola.
 4. Prace konkursowe pozostają własnością organizatora konkursu

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych.
 3. zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w związku z organizowanym konkursem.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.

PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania składam Państwu Joannie i Adrianowi Maziec za pomoc w transporcie płytek, które zostaną położone na schodach prowadzących na nasz plac zabaw.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna

Przedszkola Gminnego w Wawrowie

 

PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania składam Pani Krystynie Rajczyk oraz Radzie Sołeckiej Wawrowa za darowiznę dzięki, której mogliśmy zakupić drzewka i krzewy na przedszkolny plac zabaw.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna

Przedszkola Gminnego w Wawrowie

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

TERMINARZ UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dzień Przedszkolaka – wrzesień;

Dzień Edukacji Narodowej –  13 października;

Dzień Muchomora- październik;

Pasowanie na Przedszkolaka – październik;

Akademia z okazji Święta Niepodległości – 10 listopada;

Andrzejki – 30 listopada;

Mikołajki – 6 grudnia;

Bal Karnawałowy w poszczególnych grupach – 08  stycznia;

Dzień Babci i Dziadka:

grupa „Biedronki”  – 25 stycznia;

grupa „Motylki” – 24 stycznia;

grupa „Pszczółki” – 26 stycznia;

grupa „Orły „-  23 stycznia;

grupa „Sowy” –  22 stycznia;

Dzień Wiosny – 21 marca;

Dzień Mamy i Taty:

grupa „Biedronki”  – 29 maj;

grupa „Motylki” – 28 maj;

grupa „Pszczółki” – 25 maj;

Dzień Mamy i Taty oraz pożegnanie starszaków:

grupa „Orły „-  04 czerwiec;

grupa „Sowy” –  22 czerwiec;

III Gminna Przedszkoliada o Puchar Wójta gminy Santok – czerwiec;

Dzień Dziecka –  1 czerwca;

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

„Dzisiaj pierwszy dzień w przedszkolu, wszyscy w sali się zebrali,

pani prosi by starszacy z maluchami się poznali.

Potem dzieciom pokazuje – szatnię, kuchnię, piękne sale,

chce by już od pierwszej chwili dzieci czuły się wspaniale.

Wciąż starszakom przypomina, dla maluchów bądźcie mili,

by przedszkole i nas wszystkich bardzo mocno polubili.

W każdej sali nowe książki i zabawki, klocki, gry,

wszyscy o nie bardzo dbają, niech przetrwają wiele dni.

Dzieci w szatni mają znaczki, w salach miejsca przy stoliczkach

i kochają panią która jest im zawsze bardzo bliska.

Niech im miło czas upływa, niechaj zawsze się zgadzają

i spędzone wspólnie chwile w swoich myślach zachowają.”

1

 

 

SZANOWNI RODZICE DZIECI Z GRUPY STOKROTKI

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i pomoc w organizacji wszelkich uroczystości, które miały miejsce w tym roku szkolnym. Bez Państwa pomocy,  nie miałyby one tak miłej i przyjemnej oprawy. Dzięki wsparciu finansowemu oraz zaangażowaniu w zakup przygotowanych przez dzieci ozdób świątecznych mieliśmy możliwość zakupu aparatu fotograficznego i doposażenia naszej grupy w różnego rodzaju zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Dziękuję rodzicom, którzy pomagali w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom podczas wspólnych wycieczek i spacerów. Jestem pełna wdzięczności rodzicom, którzy dobrowolnie wspomagali nas wszelkimi przedmiotami do dekoracji sali i wykorzystania podczas zajęć manualnych. Dziękuję również Pani Agnieszce Wencel za reprezentowanie STOKROTEK w Radzie Rodziców oraz nieocenione zaangażowanie w funkcjonowanie naszej grupy wraz z Panią Pauliną Januszewską i Panią Karoliną Mieszkalską. Mam ogromną nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie owocny w równie wzorową współpracę.

Dziękuję

Paula Bieniarz

 

DRODZY RODZICE „PSZCZÓŁEK”

Składamy serdeczne podziękowania za wspaniałą inicjatywę: modernizację sali „Pszczółek”, polegającą na zakupieniu z (dobrowolnych składek) paneli podłogowych, dywanu, chodniczków, karniszy , firan oraz montaż w/w. Szczególne podziękowania składamy głównym sponsorom Państwu Joannie i Adrianowi Maziec, Jolancie i Jarosławowi Swadowskim, oraz wykonawcom tzn. w/w osobom  oraz Tomaszowi Kowalczyk, Adrianowi Malinowskiemu, Tomaszowi Kozakiewicz, Tomaszowi Kozikowskiemu i wszystkim rodzicom „Pszczółek”, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia  miejsca zabawy, nauki i wypoczynku swych pociech, a naszych wychowanków.

Dzięki Państwa inicjatywie  i  zaangażowaniu nieatrakcyjna sala przedszkolna przeistoczyła się w estetyczne, bajkowe miejsce.

Serdecznie dziękujemy!!!

 PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękuję rodzicom min. Pani Agnieszce Półtorak, Pani Agnieszce Chądzyńskiej,  które pomagały w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa dzieciom podczas wspólnych wycieczek grupy „Biedronki”.

wychowawca grupy „Biedronki”

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania składam Pani Aleksandrze Chudzik,  Pani Agnieszce Kubińskiej oraz Pani  Agnieszce Wencel za zakup piłek oraz zabawek do piaskownicy dla dzieci.

wychowawca grupy „Biedronki”

 

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wawrowie serdecznie dziękuje Pani Jolancie Kubzdyl- Swadowskiej i Jarosławowi Swadowskiemu za darowiznę dzięki, której mogliśmy zakupić drewniany domek na plac zabaw.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Gminnego

w Wawrowie

 

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wawrowie serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, którzy dokonywali wpłaty na Radę Rodziców. Dzięki Wam mogliśmy zakupić prezenty na Mikołajki, na Dzień Dziecka oraz doposażyć sale, aby nasze dzieci czuły się w nich szczęśliwe i bezpieczne.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Gminnego

w Wawrowie

 

PODZIĘKOWANIA

dla Firmy  Bama – Polska sp.  z  o. o

z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Motto

” Dobroć zwycięża wszystko,

sama pozostając niezwyciężona”

Lew Tołstoj

Wychowankowie, Ich Rodzice, Pracownicy i Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wawrowie serdecznie dziękują Firmie Bama – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. za niezwykły, bardzo piękny i bardzo potrzebny wszystkim przedszkolakom dar – szafki indywidualne dla dzieci do szatni przedszkolnej.

Dzięki Firmie Bama – Polska sp. o . o  nasi Wychowankowie mogą przechowywać swoją odzież i obuwie w nowych i pięknych szafkach.

Phil Bosmans, flamandzki pisarz i poeta, powiedział, że „Żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość,  za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach.”

Jesteśmy  bardzo wdzięczni, a najpiękniejszym podziękowaniem niech będzie uśmiech na ustach naszych Przedszkolaków, którzy bardzo polubili swoje nowe szafeczki.

sam_3732-kopiowanie

sam_3731-kopiowanie

sam_3728-kopiowanie

Jeszcze raz serdecznie Dziękujemy w imieniu całej społeczności Przedszkola Gminnego w Wawrowie.